BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE Z CERTYFIKATEM ECCC – RZESZÓW (TERMINY W TYG I WEEKEND)

CHCESZ ZDOBYĆ MOCNY PUNKT W CV?
MASZ DOŚĆ PROSZENIA INNYCH O POMOC Z KOMPUTEREM?

Nasz bezpłatny kurs komputerowy może Ci pomóc. Składa się on z 5 bloków tematycznych, w których zawiera się m.in. obsługa komputera z MS Windows, Internet, email, MS Excel, MS Word, podstawowe programy graficzne, wyszukiwanie informacji, bezpieczeństwo i rozwiązywanie prostych problemów z komputerem. (Pełen program poniżej)

Każdy blok tematyczny kończy się egzaminem ECCC sprawdzającym nabycie umiejętności obsługi komputera, potrzebnych w pracy zawodowej oraz życiu codziennym. Egzaminy odbywać się będą w akredytowanym ośrodku egzaminacyjnym z uprawnieniami.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Stawiam na kompetencje cyfrowe”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014 -2020.

Adresaci szkolenia:Kurs skierowany jest do osób, którym zależy na uzyskaniu certyfikatu ECCC (egzaminy są obowiązkowe). Kandydaci powinni mieć podstawową wiedzę oraz umiejętności w zakresie obsługi komputera (ponieważ jest to poziom B i osoba mająca sporadyczny kontakt z komputerem może nie nadążyć z programem).WAŻNE:
Ze względu na wskaźniki i cele Projektu UE, w kursach mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego (wg. Kodeksu Cywilnego, nie jest obowiązkowe zameldowanie),
 • w wieku 25-49 lat (50% uczestników) lub 50-64 lat (50%) – dla Państwa komfortu będą to osobne grupy w innych terminach,
 • posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (pomaturalne już NIE),
 • NIE uczestniczące wcześniej w bezpłatnych szkoleniach w ramach POKL,
 • zatrudnione, prowadzące własną działalność gospodarczą, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
 • posiadające podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera,
 • NIE będące na emeryturze.

PROCES REKRUTACJI:

1. Aby wziąć udział w kursie należy: (4 opcje do wyboru)

–  wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na dole tej strony internetowej),

– wysłać maila na adres biuro@knet.com.pl  w treści podając swoje imię i nazwisko, e-mail, nr. telefonu oraz termin kursu,

– zadzwonić pod nr. +48 600 118 895

– zgłosić się osobiście w biurze projektu w Rzeszowie przy ulicy Kilińskiego 2 (niedaleko dworca PKP)

2. Po zgłoszeniu swojej kandydatury drogą mailową zostanie do Państwa wysłany link do kwestionariusza zgłoszeniowego, który należy wypełnić oraz dostarczyć do biura Projektu (lub wysłać skan uzupełnionego dokumentu na adres e-mail: biuro@knet.com.pl) w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem kursów.

Ważne: Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z dostaniem się na kurs, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.

3. Po wstępnej weryfikacji spełnienia kryteriów formalnych zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie testu ze znajomości obsługi komputera oraz ankiety (wywiad kwestiunariuszowy standaryzowany), mającej na celu zbadanie poziomu motywacji do uczestnictwa w kursie i zdobycia certyfikatu. Oba dokumenty należy wypełnic osobiście w biurze projektu.

4. Po analizie  ww. testu oraz ankiety przez pracownika naszej firmy tworzona jest lista rankingowa uczestników –  10 osób z najwyższą liczbą punktów kwalifikuje się do projektu na wybrany termin szkolenia.

Osoby, które nie znalazły się w pierwszej 10 zostają zapisane na listę rezerwową lub proponowany im jest udział w kursie w innym terminie

5. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana mailowo lub telefonicznie wszystkim zainteresowanym, niezależnie od wyników rekrutacji. Osoby, które zakwalifikowały sie na kurs zostaną poproszonę o podpisanie niezbędnych dokumentów projektowych.

6.Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane każdemu uczestnikowi drogą mailową lub telefoniczną ok. 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń.

Uwaga: W przypadku nie zebrania wystarczającej liczby uczestników spełniających kryteria udziału w projekcie zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu kursu lub proponujemy inne dostępne terminy.

Cel szkolenia:Celem kursu jest przygotowanie do egzaminów, których zdanie uprawnia do uzyskania certyfikacji ECCC.

Kurs prowadzony jest od podstaw do poziomu średniozaawansowanego (B).

Podejście do wszystkich egzaminów jest obowiązkowe.

Korzyści ze szkolenia:

 • Koniec z ciągłym, krępującm proszeniem o pomoc bliskich, znajomych lub firmowego informatyka 😉
 • Umiejętność samodzielnej pracy przy komputerze z MS Windows.
 • Znajomość podstawowych programów biurowych i graficznych.
 • Umiejętność wyszukiwania informacji i korzystania z sieci Internet.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i umiejętność radzenia sobie z prostymi problemami (które do tej pory wydawały się trudne 🙂
 • Przewaga na rynku pracy –> Mocny punkt w CV w postaci Certyfikatu ECCC.

Program szkolenia:Program szkoleń – Poziom średniozaawansowany (B) – 90 godzin:

 1. Informacja (m.in. wyszukiwarka Google)
  • Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji.
  • Ocena informacji.
  • Przechowywanie i wyszukiwanie informacji.
 2. Komunikacja (m.in. email, Skype)
  • Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji.
  • Dzielenie się informacjami i zasobami.
  • Aktywność obywatelska online.
  • Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
  • >Netykieta.
  • Zarządzanie tożsamością cyfrową.
 3. Tworzenie Treści (m.in. Word, Excel, program graficzny Gimp, Windows Movie Maker)
  • Tworzenie treści
  • Integracja i przetwarzanie treści.
  • Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji.
  • Programowanie (podstawy Visual Vasic).
 4. Bezpieczeństwo (m.in. programy antywirusowe, chroniące prywatność, CCleaner, Eraser, Wireshark, SoftPerfect Network Scanner, OpenVPN, wtyczki do przeglądarek: WOT, Adblock, Ghostery)
  • Narzędzia służące ochronie.
  • Ochrona danych osobowych.
  • Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologiiinformacyjno-komunikacyjnych (TIK).
  • Ochrona środowiska.
 5. Rozwiązywanie problemów
  • Rozwiązywanie problemów technicznych.
  • Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów.
  • Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii.
  • Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.