Wykorzystanie możliwości tablic i monitorów interaktywnych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu wykorzystania TIK (Technologii informacyjno-komunikacyjnej) w procesie dydaktycznym, tablic i monitorów interaktywnych marki Promethean oraz dołączonego do tych rozwiązań oprogramowania ActivInspire oraz ClassFlow.

Podczas tego szkolenia nauczą się Państwo m.in.:
– jak obsługiwać tablicę czy monitor interaktywny marki Promethean
– jak obsługiwać najbardziej przydatne funkcje w dołączonym do rozwiązań interaktywnych oprogramowaniu ActivInspire oraz ClassFlow
– jak łatwo przygotować pomoce dydaktyczne, możliwe do wykorzystania na tablicy bądź monitorze interaktywnym podczas zajęć z uczniami ponadto nauczymy Państwa:
– jak samodzielnie opracować dla swoich uczniów interaktywne lekcje
– jak samodzielnie opracować dla swoich uczniów testy i ankiety z możliwością dostarczania ich w sposób bezprzewodowy
– jak korzystać z dostępnych zasobów interaktywnych i ich edytowania zgodnie z własnymi potrzebami

Dzięki udziałowi w szkoleniu:
– będą mogli Państwo zrozumieć istotę ułatwień jakie niesie ze sobą korzystanie w procesie dydaktycznym z nowoczesnej interaktywnej technologii
– tablice interaktywne czy monitory dotykowe staną się dla Państwa narzędziami pracy tak prostymi w obsłudze jak projektor czy komputer
– Państwa zajęcia dydaktyczne, zostaną wzbogacone o kolejne efektywne nośniki informacji jakimi są rozwiązania interaktywne, zwiększając tym samym interakcję z uczniami.