Nauka zdalna z Microsoft Office 365

Szkolenie dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy korzystają z Microsoft Office podczas nauki zdalnej/hybrydowej. O istocie kompetencji w zakresie nauczania zdalnego, doskonale zdaliśmy sobie sprawę w ostatnim czasie. Coś co wydawało się odległą przyszłością, stało się z dnia na dzień naszą rzeczywistością. Aby edukacja zdalna była równie efektywna jak edukacja stacjonarna, decydują między innym umiejętności cyfrowe nauczycieli. Kluczowe są umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami usługi MS Office ale również umiejętne projektowanie zajęć i aktywności uczniów. Poza podstawowymi zagadnieniami związanymi z używaniem pakietu Microsoft Office poruszone zostaną również zagadnienia Microsoft Teams.

Dzięki temu nauczyciele dowiedzą się, jak utworzyć zespoły i dodać do nich uczestników oraz jak dodawać lekcje, zadawać, komentować i oceniać zadania domowe. Udzielona zostanie odpowiedź na pytanie jak skutecznie zaplanować współpracę nauczyciela z uczniami. Szkolenie można dostosować do zapotrzebowania danej szkoły, aktualnego poziomu umiejętności nauczycieli. Ważnym elementem szkolenia jest również możliwości wykorzystania usług w codziennej pracy stacjonarnej. 

Nauczyciele po szkoleniu:

 • bezpiecznie posługują się pocztą Outlook
 • potrafią obsłużyć kalendarz, zaplanować spotkanie, zmienić ustawienia
 • znają zasady bezpiecznego korzystania z usług
 • potrafią prowadzić spotkania przy użyciu Teams
 • znają sposoby na szybką współpracę z uczniami czy innymi nauczycielami
 • pracują w chmurze
 • wiedzą jak udostępniać i przechowywać pliki

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • zapoznanie ze strukturą Microsoft Office
  • poznanie możliwości
  • konfiguracja systemu wraz z utworzeniem kont dla nauczycieli oraz szkolenie pracowników
  • instalacja, konfiguracja i niezbędne ustawienia
 2. Organizacja pracy
  • obsługa poczty Outlook
  • praca w chmurze – obsługa wirtualnego OneDrive
  • tworzenie i przesyłanie dokumentów, plików multimedialnych
  • aplikacja Forms
  • obsługa Teams
  • Aplikacja OneNote
  • rozmowa video z uczniem, rodzicem, gronem nauczycielskim.
 3. Rozmowy video Teams
  • o czym należy pamiętać przy organizacji spotkania
  • formy prowadzenia lekcji on-line przez platformę MS Teams
  • tworzenie spotkania, dołączanie do spotkania, zapraszanie uczestników
 4. Współdzielenie zasobów i praca w chmurze OneDrive
 5. Kalendarz

Napisz i umów się na szkolenie

17 715 02 07

pracujemy w godzinach: 8:00 – 16:00

Adres biura: Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

Email biuro@knet.com.pl