KNET SERVICES Sp. z o.o.

Plac Jana Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

e-mail: biuro@knet.com.pl

telefon: +48 17 715 02 07

 

Dział sprzedaży:

tel.: 784 041 150

Pomoc techniczna:

tel.: 600 118 895

Formularz kontaktowy:

    KNET SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-005), pl. Jana Kilińskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000566264, kapitał zakładowy 5000 zł (wpłacony w całości), numer NIP 517-037-05-66, numer REGON: 361958203