W dobie powszechnej informatyzacji, niezbędna jest przynajmniej podstawowa wiedza i umiejętności posługiwania się różnymi programami.

Adresujemy naszą ofertę zarówno do osób zawodowo związanych z informatyką, jak i obsługujących programy biurowe w codziennej pracy.

Szkolenia dla edukacji

Nauczanie zdalne
z Microsoft Office 365 (Teams)

Nauczanie zdalne
z Google Workspace