INTERNET FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia umowy?

W celu podpisania umowy abonenckiej Klient zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości oraz tytułu prawnego do lokalu, w którym zainstalowane ma być przyłącze sieciowe.

Osoba prawna powinna posiadac adres oraz numer NIP, Wpis do Ewidencji lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak zamówić usługę ?

Należy zadzwonić do Biura Obsługi Abonenta 17 715 03 30 (lub na numer komórkowy: 600 118 895) i zapytać czy mieszkanie znajduje się w zasięgu naszej sieci.

Jak przebiega instalacja Internetu ?

Technologia LAN

Wykonywana jest przez instalatorów firmy KNET. Podłączenie do sieci lokalnej wykonywane jest kablem kat.5 od pionu teletechnicznego na korytarzu do lokalu abonenta. Instalacja prowadzona jest natynkowo lub podtynkowo jeżeli w lokalu jest drożny ruraż. Kabel zakończony jest gniazdem sieciowym, które łączone jest następnie z komputerem abonenta. Instalator konfiguruje komputer oraz przypisuje adres IP z klasy publicznej lub prywatnej.

Instalacja WLAN

Wykonywana jest przez instalatorów firmy KNET. Przy podłączeniu wykorzystywana jest antena, karta radiowa lub Punkt Dostępowy. Abonent otrzymuje modem / punkt dostępowy z wyjściem ethernet do podłączenia komputera. Instalator konfiguruje komputer oraz przypisuje adres IP z klasy publicznej lub prywatnej.

Gdzie można zgłaszać usterki i jak szybko są one usuwane?

Usterki i awarie należy zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta pod numerem: 78 40 41 150 (lub na numer komórkowy: 600 118 895). W dni robocze firma KNET zobowiązuje się do usunięcia awarii lub usterki w ciągu 24 godzin roboczych od otrzymania informacji o ich wystąpieniu. W dni ustawowo wolne awarie usuwane są w ciągu 48 od otrzymania informacji o ich wystąpieniu.

Co muszę zrobić, aby uzyskać adres IP z klasy publicznej?

Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Należy przy tym pamiętać, że posiadanie publicznego adresu IP wiąże się z większą odpowiedzialnością za swój komputer, który jest bardziej narażony na potencjalne ataki z zewnątrz sieci, niezbędne jest zainstalowanie na nim odpowiedniego oprogramowania antywirusowego, firewall oraz antyspyware.

Co zrobić jeśli Internet nie funkcjonuje prawidłowo?

Przed zgłoszeniem usterki dokonaj następujących czynności sprawdzających:

– sprawdź poprawność połączenia wszystkich kabli

– dokonaj tzw. „restartu” komputera, tzn. wyłącz go i uruchom ponownie, najlepiej wyłączając go faktycznie, a nie wykorzystując polecenie „Uruchom ponownie”.

Jeśli nadal nie ma połączenia z siecią:

– wyłącz komputer oraz wyłącz zasilanie punktu dostępowego odłączając wtyk zasilania z gniazdka na 30 sekund, włącz ponownie i poczekaj, aż punkt dostępowy zaloguje się do nadajnika. Włącz komputer.

– jeśli lampki kontrolne pulsują dłużej niż 10 minut oznacza to problem z instalacją. Należy upewnić się czy kable i złącza w mieszkaniu nie są uszkodzone (możliwe szczególnie, gdy są zwierzęta domowe) i czy są prawidłowo podłączone. Zdarza się, że wskutek różnych prac domowych czasowo rozłącza się różne kable. Jeśli po ewentualnym skorygowaniu okablowania wspomniane wyżej kontrolki świecą światłem pulsującym, usterkę należy zgłosić do BOA.

– jeśli Punkt dostępowy jest zalogowany a mimo to nie ma połączenia z siecią, problem może dotyczyć połączenia punktu z komputerem, niewłaściwej pracy karty sieciowej, sterowników, złej konfiguracji systemu lub szkodliwego oprogramowania. W takiej sytuacji proponujemy kontakt telefoniczny z naszą infolinią, nasz pracownik postara się pomóc zdalnie zdiagnozować, a może nawet usunąć problem.