Produkty uzupełniające

Ponadto szkoła lub szkoła za granicą wnioskująca o udział w Programie:

Posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:
a) przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
– preinstalowanym systemem operacyjnym,
– oprogramowaniem biurowym
– oprogramowaniem antywirusowym
– oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
b) router;

  • przenośny komputer dla nauczyciela Ultrabook Kruger&Matz EXPLORE 1403
  • preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10
  • oprogramowanie biurowe Microsoft Office 365 dla szkół
  • oprogramowanie antywirusowe Microsoft Windows Defender
  • oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści niepożądanych eKlasa
  • router Zyxel NBG6515